Anasayfa   /   Blog

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları


Denizyolu Taşımacılığının Avantajları

Günümüz teknolojik şartlarında, her türlü ürünün, her türlü malzemenin, üretilmesi, tedarik edilmesi, depolanması ve herhangi bir alana, herhangi bir ülkeye, herhangi bir şahsa ya da işletmeye teslim edilmesi mümkündür. Lojistik denilen sistem, her geçen gün ülke bazında ya da ülkeler arası sistemde genişlemekte ve oldukça farklı ülkelere, kişilere, şahıslara, kurumlara, tüm ürünler hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılmaktadır. Sistemin tamamlanması ya da gerçekleştirilmesi aşamasında, tercih edilen taşımacılık sistemlerinden bir bölümünü, denizyolu taşımacılığı meydana getirmektedir. En klasik ifade şekli ile deniz aşırı ülkeler kapsamında, ürünlerin aktarılması, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, alıcılara ulaştırılması şeklinde tanımlanması mümkündür. Peki, bu yönde bir taşımacılık sistemi tercih edilir ise, Denizyolu taşımacılığının avantajları neler olacaktır?
Paket program sisteminde hareket edildiği görülmektedir.
Ekonomik çözüm yöntemleri geliştirilmiştir.
Ticaret hacmine sahip, dünya genelinde 4.600 civarında liman bulunmaktadır ve her bir limana, her bir ülkeye, her türlü ürünün sevk edilmesi mümkündür.
Sevk edilecek ürünler açısından, herhangi bir ayrım yoktur.
Herhangi bir belge, herhangi bir evrak, herhangi bir değerli emtia, herhangi bir değersiz emtia veya herhangi bir doğal ürün, hızlı ve güvenli bir şekilde sevk edilebilmektedir.
Özellik ile işletmelerin yurt dışı temaslarında, deniz aşırı ülkeler kavramında, ithalat ve  ihracat dengelerinde, maksimum avantaj sağlandığı, geniş kesimlere, ürünlerin sevk edilme anlayışının yaratıldığı görülmektedir.
Güvenli ve sigortalı taşımacılık anlayışının gelişmesi nedeniyle, tercih edildiği dikkat çekmektedir.
Uluslararası ilişkiler, ticari hacimler kapsamında, gerekli desteği sağlayan işletmeler tarafından, sürekli işlem anlayışının geliştirildiği, depo hizmetlerinin de verildiği görülebilmektedir.


Denizyolu Taşımacılığı Nedir?

Lojistik sektörünün, son dönemlerde yükselen bir grafiği haline gelen, deniz Kargo taşımacılığı ifadesinin anlamına geçmeden önce, klasik olarak, lojistik nedir? Kargo nedir? Taşıma nedir? Gibi soruların cevabının verilmesi, daha sağlıklı olacaktır. Bu cevapların arkasından, Denizyolu taşımacılığı nedir? Sorusunun cevabı daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Lojistik; en bilinen şekli ile istenilen herhangi bir malzemenin ya da ürünün, ihtiyaç duyulan malzemenin, istenilen bir zamanda, istenilen bir yerde, herhangi bir hasar verilmeden, alındığı adresteki gibi bulundurulması anlamına gelmektedir.
Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılan sistemler, kargo sistemi ya da kargo şirketleri veya işletmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında, her ikisinin de aynı anlama geldiğini söylemek de mümkündür. Bu sistemin işleyişi konusunda, denizyolu tercih edilir ise, karşımıza çıkacak ifade şekli, denizyolu taşımacılığı olacaktır. Hangi ürünün taşındığı, hangi ürünün taşınmasının talep edildiği konusunda, herhangi bir ayrım yoktur.


Denizyolu Taşımacılığının Geleceği

Denizyolu taşımacılığı, deniz aşırı ülkelere, liman kentlerine ya da ülkelerine veya herhangi bir yakın noktaya sahip ülkeye, taşımacılık sistemini işaret etmektedir. Yukarıda denizyolu taşımacılığının avantajları konusunda, gerekli bilgi paylaşımı yapılmıştır. Peki, Denizyolu taşımacılığının geleceği nedir? Ürünlerin hızlı, ürünlerin güvenli, ürünlerin korumalı, ürünlerin sigortalı bir şekilde, 4.600 farklı limana, dünya genelinde bulunan 4.600 farklı liman kentine sevk edilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bir işletmenin herhangi bir ülkeye, rahat bir şekilde açılması, pazar payını genişletmesi, ürünlerini uluslararası piyasada satması değerlendirmesi açısından, şirket bazında değerlendirildiğinde, bu sektörün önünün açık olacak görülecektir. Üretilen ürünlerin piyasaya sürülmesi, pazar payının geliştirilmesi, rekabet gücünün artırılması konusunda, elbette karayolu taşımacılığı kullanılıyor olabilir. Ancak, sınırlı kaldığı, uzun zamanların gündeme geldiği, taşıma maliyetlerinin yükseldiği görülmektedir.
Bunun yerine doğrudan denizyolu taşımacılığını tercih eden şirket sayısında, hızlı bir artış görülmektedir. Üstelik yazının giriş bölümünde de anlatıldığı gibi, 4.600 civarı farklı liman bulunması ve farklı ülkelerin ticaret hacminin genişlemesi, bu pazara olan ilginin de artmasına neden olmaktadır.
Güvenli, ekonomik, kaliteli, sigortalı hizmet anlayışı, uluslararası ilişkiler özellikleriyle de desteklenmekte, ürün özelliklerine göre gerek duyulması halinde, depolama hizmeti verilmektedir.
Bu kapsamda yapılan taşımacılık hizmetinin geleceği, finansal açıdan da oldukça büyük seviyelerde bulunmaktadır. Hem pazarın büyüklüğü, hem de üretim hacminin her geçen gün genişlemesi, çeşitli ürünlerin ülkeler arası işletmeler arası transfer işleminin gerçekleştirilmesi, hatta ülke içinde transfer işleminin de deniz yolu ile gerçekleştirilmesi, sektörünün önemini daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Her şahıs, her işletme, her kurum, uluslar arası piyasaya açılma, ürünlerini pazarlayan şirket kar marjları yükseltme, cirosunu yükseltme amacında, bu yönde bir taşımacılık sistemini, bir kargo sistemini tercih eder hale gelmiştir.

 

* Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak, şirketinize özel çözümleri öğrenmek için TIKLAYINIZ.