Anasayfa   /   Hizmetler

Gümrükleme HizmetleriUzman kadromuz ve teknolojik altyapımız ile gümrükleme sürecinde müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde analiz ederek, zaman ve maliyet açısından avantajlı tedarik çözümleri öneriyoruz.

İthalat Gümrükleme:

• İthalat Gümrükleme İşlemi

• Global TSE Listenin Çıkarılması

• GTİP Belirleme

• İş ve İşçi Sağlığı Belgesi

• Yatırım Teşvik Belgesi Takibi

• Petrol İşleri Belgesi Takibi ve Temini

• Dahilde İşleme Belgesi Takibi

• Mahrecine İade İşlemleri

• Geçici Giriş İşlemleri

İhracat Gümrükleme:

• İhracat Gümrükleme İşlemi

• Teyit Nüsha Takibi

• İhracat Birlik Tescili

• Dahilde İşleme İzin Belgesi Takibi

• Konsinye İhracatların İhracatçı Birliklerinden Takibi

LOJİSTİK HİZMETLERİ

Beklenti ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirlediğiniz noktalar arasında yapılacak taşımacılığın sistematik bir şekilde uygulanmasını ve yöntemini içeren bütünleşik tedarik çözümü sunuyoruz.

İthalat Lojistik:

Satın alma siparişi ile başlayan süreç hammadde, malzeme ve ürünlerin tüketim noktasına ulaştırılması ile biter.

• Sipariş Temin Takibi

• Yükleme Organizasyonu

• Nakliye Sigortalarının Takibi

• Fiktif Mesai Ücretlerinin Takibi

• Teminat Mektuplarının Takibi

• Depolama Koşullarının Belirlenmesi

• Banka İşlemleri

• Fiili İthalat İşlemleri

• Dağıtım Organizasyonu

• Raporlama

İhracat Lojistik:

Sevkiyata ait detay bilgisi ile başlayan süreç, sevkiyatın istenilen noktaya ulaştırılması ile biter.

• İhracat Vesikanın Hazırlanması ve Onayı

• Sigorta İşlemleri

• İhracat Beyanname Kontrolü

• Akreditif ve Teminat Mektubu Açılışı, Teyit ve Değişiklik Takibinin Yapılması

• İlgili Vesaikin Hazırlanıp Bankaya Verilmesi ve Sade Takibinin Yapılması

• İhracat İşlemlerinin Aylık Olarak Raporlanması

İTHALAT & İHRACAT HİZMETLERİ

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)Tespiti Gerekli durumlarda İthalat ve İhracat için gerekli izin ve uygunluk belgelerinin
alınması.

MEVZUAT TAKİP

Dış ticaret, Kambiyo Mevzuatı, Türk Parasını Koruma Kanunu, KDV Kanunu, Amme Alacakları Kanunu ve Gümrük Mevzuatı ile
bağlantılı Sair mevzuat ile ilgili danışmanlığı hizmetleri

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİ

Servex Gümrük Müşavirliği, Serbest Bölgelere yapacağınız yatırım süreçlerinin projelendirmesi ve yürütülmesi konularında da
destek ve hizmet vermektedir.